لوله یک سر سوکت
ردیف شماره فنی قطر طول
لوله یک سر سوکت
1 ZT240PP 40 30
2 ZT340PP 50
3 ZT540PP 100
4 ZT740PP 200
5 ZT840PP 300
1 ZT250PP 50 30
2 ZT350PP 50
2 ZT550PP 100
3 ZT750PP 200
4 ZT850PP 300
1 ZT275PP 75 30
2 ZT375PP 50
2 ZT575PP 100
3 ZT775PP 200
4 ZT875PP 300
1 ZT211P 110 30
2 ZT311PP 50
2 ZT511PP 100
3 ZT711PP 200
4 ZT811PP 300
1 ZT212PP 125 30
2 ZT312PP 50
2 ZT512PP 100
3 ZT712PP 200
4 ZT812PP 300
1 ZT216PP 160 30
2 ZT316PP 50
2 ZT516PP 100
3 ZT716PP 200
4 ZT816PP 300